Naš tim “dr Đurić”

stomatološka ambulanta sa

zubotehničkom laboratorijom

dr-igor-djuric
Doktor stomatologije, specijalista oralne hirurgije i implantologije

dr Igor Đurić

Igor Đurić rođen je 1976. Nakon završene osnovne škole u Čelincu 1991. upisuje srednju „Zubotehničku školu“ u Beogradu.

Igor Đurić rođen je 1976. Nakon završene osnovne škole u Čelincu 1991. upisuje srednju „Zubotehničku školu“ u Beogradu.

Po završetku srednje škole upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu koji završava 2003. a prvo zaposlenje dobija u Domu zdravlja u Čelincu gdje radi do oktobra 2004. nakon čega osniva vlastitu Somatološku ambulantu „dr Đurić“

Nakon osam godina rada u praksi upisuje specijalizaciju iz oralne hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Banjaluci a klinički dio staža obavlja na Klinici za oralnu hirurgiju u Novom Sadu.

Nakon obavljenog specijalističkog staža 2014. polaže specijalistički ispit i stiče zvanje - specijalista oralne hirurgije.

Osim profesionalnog obavljanja djelatnosti, kao predsjednik Komisije za primjenu propisa, pri Komori doktora stomatologije (u period od 2010. do 2014.) učestvuje u pripremi i izradi više pravilnika u okviru Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Ministarstvu zdravlja RS.

Član je Udruženja specijalista doktora stomatologije RS kao i Udruženja implantologa Srbije.

Učesnik je brojnih stručnih predavanja u zemlji i inostranstvu.

dr-marija-djuric
Doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike

dr Marija Đurić

Marija Đurić rođena je 1976. u Kragujevcu gdje je završila osnovnu školu, po završetku osnovne škole upisuje Prvu kragujevačku gimnaziju.

Marija Đurić rođena je 1976. u Kragujevcu gdje je završila osnovnu školu, po završetku osnovne škole upisuje Prvu kragujevačku gimnaziju.

Nakon srednje škole odlazi u Beograd, upisuje “Stomatološki fakultet” koji završava 2002.

Dio staža obavlja u Zdravstvenoj ustanovi “Studentska poliklinika” u Beogradu.

U martu 2003. sa preseljenjem u Čelinac počinje da radi u “Domu Zdravlja”

Osnivanjem vlastite stomatološke ambulante 2004. gradi uspješnu poslovnu karijeru.
Svoje znanje i stručnost usavršavala je na brojnim stručnim predavanjima i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Nakon deset godina rada u praksi upisuje specijalizaciju iz stomatološke protetike na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Banjaluci a klinički dio staža obavlja u JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka.

Nakon obavljenog specijalističkog staža 2017. polaže specijalistički ispit i stiče zvanje – specijalista stomatološke protetike.

dr-bojan-vrhovac
Doktor stomatologije, specijalizant bolesti zuba sa endodoncijom

dr Bojan Vrhovac

Bojan Vrhovac rođen je 1987. godine u Banjoj Luci gdje je završio osnovnu školu i srednju Medicinsku školu. Nakon srednje škole upisuje Medicinski fakultet u Banjoj Luci koji je završio 2016. godine, te stekao zvanje doktor stomatologije.

Bojan Vrhovac rođen je 1987. godine u Banjoj Luci gdje je završio osnovnu školu i srednju Medicinsku školu.

Nakon srednje škole upisuje Medicinski fakultet u Banjoj Luci koji je završio 2016. godine, te stekao zvanje doktor stomatologije.

Tokom 2016. godine je odradio volonterski staž u Domu zdravlja Čelinac.

U aprilu 2017. godine postaje dio kolektiva ZU Stomatološke ambulante sa zubotehničkom laboratorijom "dr Đurić".

Učesnik je brojnih stručnih seminara kao i praktičnih kurseva.

Nakon pet godina rada u struci 2021. godine upisuje specijalizaciju iz bolesti zuba i endodoncije na Medicinskom fakuktetu u Banjoj Luci.

ASISTENTI I TEHNIČARI

dragana-jungic

Dragana Jungić

Stomatološka sestra-asistent

slavica-vadic

Slavica Vadić

Stomatološka sestra-asistent

sanela-beric

Sanela Berić

Stomatološka sestra-asistent

Jubilej-15.godina-dr.Djuric-zrelost-snaga-zajedništvo

Jubilej 15. Godina dr Đurić – zrelost, snaga i zajedništvo

| Blog, O nama, Svi članci | Nema komentara
U svečanoj atmosferi koja je održana u Vinariji Jungić, u prisustvu radnih kolega i poslovnih saradnika na čelu sa dr Marijom Đurić i dr Igorom Đurić, ZU Stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom „dr Đurić“ zvanično je obilježila 15. godina uspješnog…
dr-Đurić-u-posjeti-renomiranoj-njemačkoj-firmi-Dental-Direkt

ZU “dr Đurić” u posjeti renomiranoj njemačkoj firmi Dental Direkt

| Blog, O nama, Svi članci | Nema komentara
ZU Stomatološka ambulanta sa zubotehničkom laboratorijom “dr Đurić” već treću godinu zaredom uspješno sarađuje sa renomiranom kompanijom Dental Direkt iz Njemačke. Tim povodom bili su u posjeti na nezaboravnom događaju Weiß nacht (“Bijela noć”) gdje su birali nove materijale za…

ZAKAŽITE TERMIN    ZAKAŽITE TERMIN